Örnek Olay - 9 | 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Geçici Sonuçları

07 Haziran 2015 Pazar günü yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin geçici sonuçları, 09 Haziran 2015 günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanmıştır.

Aşağıda, geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsızlara dağılımının yer aldığı bir tablo bulunmaktadır.


SİYASİ PARTİ ADI

YURT İÇİ SEÇİM SONUCU

YURT DIŞI SANDIK SEÇİM SONUCU

GÜMRÜK KAPILARI SANDIK SEÇİM SONUCU

TÜRKİYE GENELİ TOPLAM

Doğru Yol Partisi

27.544

1.119

183

28.846

Anadolu Partisi

27.044

532

112

27.688

Hak ve Özgürlükler Partisi

57.123

1.351

224

58.698

Komünist Parti

13.495

227

56

13.778

Millet Partisi

17.400

140

26

17.566

Hak ve Adalet Partisi

5.125

522

73

5.720

Merkez Parti

20.653

247

49

20.949

Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi

71.812

672

208

72.692

Halkın Kurtuluşu Partisi

58.826

1.579

227

60.632

Liberal Demokrat Parti

26.493

390

61

26.944

Milliyetçi Hareket Partisi

7.422.726

83.383

12.994

7.519.103

Halkların Demokratik Partisi

5.846.851

196.771

14.528

6.058.150

Saadet Partisi

933.385

14.196

2.312

949.893

Cumhuriyet Halk Partisi

11.339.127

146.082

33.195

11.518.404

Adalet ve Kalkınma Partisi

18.344.358

462.316

57.158

18.863.832

Demokratik Sol Parti

84.858

1.676

236

86.770

Yurt Partisi

9.110

149

29

9.288

Demokrat Parti

75.202

426

146

75.774

Vatan Partisi

155.208

5.343

1.119

161.670

Bağımsız Türkiye Partisi

95.043

1.190

232

96.465

Bağımsızlar

488.187

 

 

488.187

Genel Toplam

45.119.570

918.311

123.168

46.161.049

Yukarıdaki tabloda, seçime katılan 20 siyasi parti ile bağımsız adayların aldıkları oylardan oluşan 86 farklı değer yer almaktadır ve bu sayısal değerler tablodaki sırasıyla yan yana yazılmak suretiyle aşağıdaki 403 basamaklı sayı elde edilmiştir. Bilimsel araştırmalar dışında gündelik yaşamda karşılaşılma imkânı bulunmayan bu büyük sayı ise 11’e tam bölünebilen bir sayıdır. Daha ilginci ise bu sayının 11’den başka tam olarak bölündüğü bir başka iki basamaklı sayının olmayışıdır.

27.544 - 1.119 - 183 - 28.846 - 27.044-532 - 112 - 27.688 - 57.123 - 1.351 - 224 - 58.698 - 13.495 - 227 - 56 - 13.778 - 17.400 - 140 - 26 - 17.566 - 5.125 - 522 - 73 - 5.720 - 20.653 - 247 - 49 - 20.949 - 71.812 - 672 - 208 - 72.692 - 58.826 - 1.579 - 227 - 60.632 - 26.493 - 390 - 61 - 26.944 - 7.422.726 - 83.383 - 12.994 - 7.519.103 - 5.846.851 - 196.771 - 14.528 - 6.058.150 - 933.385 - 14.196 - 2.312 - 949.893 - 11.339.127 - 146.082 - 33.195 - 11.518.404 - 18.344.358 - 462.316-57.158 - 18.863.832 - 84.858 - 1.676 - 236-86.770 - 9.110 - 149 - 29 - 9.288 - 75.202 - 426 - 146 - 75.774 - 155.208 - 5.343 - 1.119 - 161.670 - 95.043 - 1.190 - 232 - 96.465 - 488.187 - 488.187 - 45.119.570 - 918.311 - 123.168 - 46.161.049
(Sayısal veriler)

2.754.411.191.832.884.627.044.532.112.276.885.712.313.512.245.869.813.495.227.561.377.817.400.140.261.756.651.255.227.357.202.065.324.749.209.497.181.267.220.872.692.588.261.579.227.606.322.649.339.061.269.447.422.726.833.831.299.475.191.035.846.851.196.771.145.286.058.150.933.385.141.962.312.949.893.113.391.271.460.823.319.511.518.404.183.443.584.623.165.715.818.863.832.848.581.676.236.867.709.110.149.299.288.752.024.261.467.577.415.520.853.431.119.161.670.950.431.190.232.964.654.881.874.881.874.511.957.091.831.112.316.846.161.049
(Elde edilen sayı)

Önemle vurgulayarak belirtmek gerekir ki yaklaşık 47 milyon kişinin özgür iradelerinin (tercihlerinin) bir yansıması olarak ortaya çıkan böyle büyük bir sayının 11’in tam katı olması, yürütülen bu araştırmada ulaşılan önemli ve çarpıcı örneklerden birisi olmuştur. Gerçekten de adeta pamuk ipliğine bağlı bir kombinasyon gerçekleşmiş söz gelimi:

  • Sadece 1 seçmenin eksik veya fazla olması
  • Her hangi bir parti yahut adayın 1 oy eksik veya fazla alması
  • Partilerin sıralamasın farklı olması

gibi çok sayıda faktörün bu kombinasyonu bozma ihtimali olmasına karşın bu gerçekleşmemiştir.

Yorumlar