Örnek Olay - 8 | AK Parti'nin Başarısız Olduğu İlk Seçim

07 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerin en ilginç özelliği 13 yıldır hiç seçim kaybetmemiş olan AK Parti'nin ilk kez bu seçimde başarısız olması ve tek başına iktidar çoğunluğunu kaybetmesidir. Aşağıda bu tarihe kadar AK Parti'nin katıldığı ve başarılı olduğu “tüm seçim”lerin tarihlerinin yer aldığı bir tablo bulunmaktadır.


Milletvekilli Genel Seçimi 03.11.2002
Milletvekilli Ara Seçimi 09.03.2003
Mahallî İdareler Seçimi 28.03.2004
Milletvekilli Genel Seçimi 22.07.2007
Mahallî İdareler Seçimi 29.03.2009
Milletvekilli Genel Seçimi 12.06.2011
Mahallî İdareler Seçimi 30.03.2014
Milletvekilli Genel Seçimi 07.06.2015

Yukarıdaki tabloda, AK Parti'nin 07 Haziran 2015 tarihine kadar katıldığı tüm seçimlere ilişkin tarihlerden oluşan 8 farklı veriye yer verilmiştir. Kronolojik olarak sıralanmış bu sayısal verilerin yan yana yazılmasıyla ise aşağıdaki 64 basamaklı sayıya ulaşılmıştır. Bu büyük sayıyı ilginç kılan ise 11'in tam katı olmasıdır.

03.11.2002 - 09.03.2003 - 28.03.2004 - 22.07.2007 - 29.03.2009 - 12.06.2011 - 30.03.2014 - 07.06.2015
(Sayısal veriler)

311.200.209.032.003.280.320.042.207.200.729.032.009.120.620.113.003.201.407.062.015
(Elde edilen sayı)

Önemle belirtmek gerekir ki, AK Parti'nin ilk kez tek başına iktidar çoğunluğunu kaybettiği 07 Haziran 2015 tarihinden önceki hiçbir seçimde böyle bir kombinasyon oluşmamaktadır. Örneğin, bir önceki mahallî idareler seçiminin yapıldığı 30 Mart 2014 tarihine kadarki tarihlerin yan yana yazılmasıyla elde edilen 56 basamaklı sayı 11’e tam bölünmediği gibi diğer tarihler esas alınarak elde edilen sayılar da 11’e tam bölünmemektedir.

Yine bu tarihin (seçimin) bir başka dikkat çeken özelliği ise AK Parti'nin ilk kez Recep Tayyip Erdoğan dışındaki bir genel başkanla seçime katılmış olmasıdır.

Ayrıca AK Parti'nin ilk kez katıldığı ve tek başına iktidar çoğunluğunu kazandığı milletvekili genel seçimi de TBMM’nin 22. (11x2) dönem üyelerinin seçimi için yapılmıştır.

Yorumlar