Örnek Olay - 7 | Atatürk'ün İlk Nüfus Kaydı ve Defin Süreci

Anıtkabir Eski Müze Komutanı ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Güler'in 2015 yılında ulaştığı tarihi belgeye göre Atatürk’ün ilk nüfus kayıt tarihi 18 Ekim 1922 olup bu kayıtta görünen doğum tarihi ise 04 Ocak 1881'dir. İşte hem bu doğum tarihi hem de 10 Kasım 1938'den başlayıp 1953 yılına kadar devam eden süreçte yaşanan tarihi gelişmeler eksiksiz ve kronolojik olarak aşağıda bir tablo hâline getirilmiştir.


Doğum Tarihi 04.01.1881
İlk Nüfus Kaydının Tarihi 18.10.1922
Ölüm Tarihi ve Saati 10.11.1938 09.05
Naaşın Tahnit Tarihi 11.11.1938
Geçici Kabir Yerinin Belirlendiği Tarih 13.11.1938
Naaşın Halkın Ziyaretine Açıldığı Tarih 16.11.1938
Cenaze Namazının Kılındığı ve Naaşın Ankara'ya Gönderildiği Tarih 19.11.1938
Naaşın Ankara'ya Ulaştığı Tarih 20.11.1938
Devlet Töreninin Yapıldığı Tarih 21.11.1938
Naaşın Etnoğrafya Müzesindeki Geçici Kabre Konulduğu Tarih 31.03.1939
Naaşın Etnoğrafya Müzesindeki Geçici Kabirden Çıkarıldığı Tarih 04.11.1953
Naaşın Anıtkabir'e Konulduğu Tarih 10.11.1953

Yukarıdaki tabloda, Atatürk'ün 2015 yılında ortaya çıkan doğum tarihiyle birlikte birbirinden farklı ve kronolojik olarak sıralanmış 13 farklı veriye yer verilmiştir. Kronolojik olarak sıralanmış bu sayısal verilerin yan yana yazılmasıyla ise aşağıdaki 100 basamaklı sayıya ulaşılmıştır. Bu büyük sayıyı ilginç kılan ise 11'in tam katı olmasıdır.

04.01.1881 - 18.10.1922 - 10.11.1938 09.05 - 11.11.1938 - 13.11.1938 - 16.11.1938 - 19.11.1938 - 20.11.1938 - 21.11.1938 - 31.03.1939 - 04.11.1953 - 10.11.1953
(Sayısal veriler)

401.188.118.101.922.101.119.380.905.111.119.381.311.193.816.111.938.191.119.382.011.193.821.111.938.310.319.390.411.195.310.111.953
(Elde edilen sayı)

Ayrıca Atatürk’ün doğum ve ölüm tarihleri ile naaşının Anıtkabir’e konulduğu tarihin (04.01.1881 - 10.11.1938 - 10.11.1953) yan yana yazılmasıyla elde edilen sayı da 11’in tam katı bir sayıdır.

10 Kasım 1938'de başlayıp 10 Kasım 1953'te son bulan “ölüm ve defin” sürecine ilişkin 10 farklı tarihin oluşturduğu 80 basamaklı sayı da yine 11'in tam katıdır.

Yine Atatürk’ün naaşının halkın ziyaretine açıldığı 16 Kasım 1938 günü meydana gelen izdihamda da 11 kişi hayatını kaybetmiştir.

Öte yandan Gazi Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadının verilmesine ilişkin 2587 sayılı Kanun’un kabul edildiği 24.11.1934 tarihi 11'in tam katı olduğu gibi bu Kanun'un tüm sayısal bilgilerinden oluşan aşağıdaki 30 basamaklı sayı da 11’in katıdır.

24.11.1934 / 2587 - 27.11.1934 / 2865 - 03 - 16 - 04
(Sayısal veriler)

241.119.342.587.271.119.342.865.031.604
(Elde edilen sayı)

Kaynak: Milliyet ve Sözcü gazeteleri

Yorumlar