Örnek Olay - 6 | Suikast Sonucu Ölen 2 ADB Başkanı

I. Abraham Lincoln

Amerika Birleşik Devletleri'nin 16'ncı başkanı olan Abraham Lincoln, köleliğin kaldırılmasında önemli bir rol oynamış ve iç savaşta da başarı sağlamış ünlü bir başkandır. Ancak 14 Nisan 1865 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu dokuz saat komada kaldıktan sonra 15 Nisan 1865 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Aşağıda Başkan Lincoln’e ait bilgilerden oluşan bir tablo yer almaktadır.

Doğum Tarihi 12.02.1809
Göreve Başlama Tarihi 04.03.1861
Suikast Tarihi 14.04.1865
Ölüm Tarihi 15.04.1865

Bu tabloda, Başkan Lincoln’ün hayatındaki 4 önemli gelişmeye ilişkin tarihlere yer verilmiştir ve bu tarihlerin yan yana yazılmasıyla elde edilen aşağıdaki 32 basamaklı sayı ise 11'in tam katı olan bir sayıya karşılık gelmektedir.

12.02.1809 - 04.03.1861 - 14.04.1865 - 15.04.1865
(Sayısal değerler)

12.021.809.040.318.611.404.186.515.041.865
(Elde edilen sayı)

II. John F. Kennedy

Amerika Birleşik Devletleri'nin 35'inci başkanı olan John F. Kennedy ise en genç yaşta başkan seçilen ve Theodore Roosevelt’ten sonra da en genç yaşta göreve başlayan Amerikan başkanı olmuştur. Ayrıca Pulitzer Ödülü kazanmış tek başkanıdır. Ancak Başkan Kennedy de Lincoln gibi başkanlık süresini tamamlayamadan 22 Kasım 1963 tarihinde uğradığı bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Aşağıda John F. Kennedy’ye ait bilgilerden oluşan bir tablo yer almaktadır.

Doğum Tarihi 29.05.1917
Göreve Başlama Tarihi 20.01.1961
Suikast ve Ölüm Tarihi 22.11.1963

Yukarıdaki tabloda dünya siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan ABD Başkanı  John F. Kennedy'nin hayatına dair 3 önemli tarih yer almaktadır. Bu tarihlerin yan yana yazılmasıyla elde edilen aşağıdaki 24 basamaklı sayı ise 11'in tam katıdır.

29.05.1917 - 20.01.1961 - 22.11.1963
(Sayısal veriler)

290.519.172.001.196.122.111.963
(Elde edilen sayı)

Amerika Birleşik Devletleri'nin suikast sonucu ölen bu iki başkanının hayatındaki önemli ve belirleyici tarihler yan yana yazıldığında ulaşılan sayıların 11'in tam katı olması ilginçtir. Ayırca bu iki başkan arasında şaşırtıcı benzerlikler (tesadüfler) olduğuna dair iddialar ortaya atılmış olup bunlardan bazıları şöyledir:
  • Her iki başkan da 46'lı yıllarda kongre üyeliğine seçilmiş, 60'lı yıllarda ise başkan olmuşlardır.
  • Her iki başkan da eşlerinin yanında ve başından vurulmuştur.
  • Her iki başkan da cuma günü ölmüştür.
Daha fazla bilgi için şu bağlantıya (İngilizce) bakılabilir:

Yorumlar