Örnek Olay - 3 | 1982 Anayasası

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 23 Kasım 1981 tarihinde “Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu” üyelerinin seçimi ile başlayan ve halk oylaması sonuçlarının 09 Kasım 1982 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanması ile sona eren uzun bir süreç sonunda kabul edilmiştir. Aşağıda, bu sürece ait tüm sayısal verilerin aldığı bir tabloya yer verilmiştir.


Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu üyelerinin seçimi 23.11.1981
Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunun Anayasa'yı karara bağlaması 17.07.1982
Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunca 1/463 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının Danışma Meclisine sunulması 30.07.1982
Danışma Meclisi Genel Kurulunun Anayasa Tasarısını kabulü 23.09.1982
Danışma Meclisince kabul edilen Anayasa Tasarısının Milli Güvenlik Konseyine (MGK) sunulması 24.09.1982
Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonunca 1/397 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının MGK Başkanlığına sunulması 17.10.1982
Milli Güvenlik Konseyi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tasarısının kabulü 18.10.1982
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tasarısının halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de ilanı 20.10.1982/17844
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın halkoyu ile kabul tarihi ve sayısı 07.11.1982/2709
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın halk oylaması sonucunun yayımlandığı Resmî Gazete 09.11.1982/17863(M)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası halk oylamasının kesin sonucuna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 09.11.1982/444
Oy verme yeterliğine sahip kişi sayısı 20.722.602
Oy kullanılan sandık sayısı 82.913
Kullanılan oy 18.718.115
Geçerli oy 18.600.313
Geçersiz oy 117.802
Kabul oyu 16.945.545
Ret oyu 1.594.761

12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında hazırlanan ve hâlen yürürlükte bulunan 1982 Anayasası'nın Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olduğu tartışmasızdır. Yukarıdaki tabloda ise bu önemli sürece ilişkin tüm sayısal veriler kronolojik olarak sıralanmış şekilde yer almaktadır. 23 farklı veriden oluşan bu değerlerin yan yana yazılmasıyla ise aşağıdaki 163 basamaklı sayı elde edilmiştir. Bu büyük sayı ise diğer örneklerde olduğu gibi 11’in tam katı olan bir sayıya karşılık gelmektedir.

23.11.1981 - 17.07.1982 - 30.07.1982-1/463 - 23.09.1982 - 24.09.1982 - 17.10.1982 - 1/397 - 18.10.1982 - 20.10.1982/17844 - 07.11.1982/2709 - 09.11.1982 - 17863 - 09.11.1982/444 - 20.722.602 - 82.913 - 18.718.115 - 18.600.313 - 117.802 - 16.945.545 - 1.594.761
(23 farklı sayısal veri)

2.311.198.117.071.982.300.719.821.463.230.919.822.409.198.217.101.982.139.718.101.982.201.019.821.784.407.111.982.270.909.111.982.178.630.911.198.244.420.722.602.829.131.871.811.518.600.313.117.802.169.455.451.594.761
(Elde edilen 163 basamaklı sayı)

Anayasa'nın hazırlanmasından kabul edilmesine kadarki sürece ilişkin 23 farklı sayısal verinin yan yana yazılmasıyla 11'in tam katı olacak 163 basamaklı bir sayı oluşmuştur. Şüphesiz ki bu, sadece tesadüfle açıklanamayacak ilginç bir örnektir. Zira bu 23 değerden bazıları milyonlarca seçmenin verdiği oyları göstermektedir ve sadece bir seçmenin tercihinin farklı olması veya bir oyun geçersiz sayılması gibi durumlarda bile bu kombinasyon kolayca bozulacaktır. Dolaysıyla seçimler gibi kişilerin “özgür” iradelerini yansıttığı kabul edilen bir olayda böyle bir kombinasyonun oluşması olağan bir sonuç gibi gözükmemektedir.

Yorumlar