Örnek Olay - 4 | 1982 Anayasası

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 23 Kasım 1981 tarihinde “Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu” üyelerinin seçimi ile başlayan ve halk oylaması sonuçlarının 09 Kasım 1982 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanması ile sona eren uzun bir süreç sonunda kabul edilmiştir. Aşağıda, bu sürece ait tüm sayısal verilerin aldığı bir tabloya yer verilmiştir.Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu üyelerinin seçimi
23.11.1981
Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunun Anayasa'yı karara bağlaması
17.07.1982
Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunca 1/463 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının Danışma Meclisine sunulması
30.07.1982
Danışma Meclisi Genel Kurulunun Anayasa Tasarısını kabulü
23.09.1982
Danışma Meclisince kabul edilen Anayasa Tasarısının Milli Güvenlik Konseyine (MGK) sunulması
24.09.1982
Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonunca 1/397 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının MGK Başkanlığına sunulması
17.10.1982
Milli Güvenlik Konseyi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tasarısının kabulü
18.10.1982
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tasarısının halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de ilanı
20.10.1982/17844
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın halkoyu ile kabul tarihi ve sayısı
07.11.1982/2709
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın halk oylaması sonucunun yayımlandığı Resmî Gazete
09.11.1982/17863(M)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası halk oylamasının kesin sonucuna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı
09.11.1982/444
Oy verme yeterliğine sahip kişi sayısı
20.722.602
Oy kullanılan sandık sayısı
82.913
Kullanılan oy
18.718.115
Geçerli oy
18.600.313
Geçersiz oy
117.802
Kabul oyu
16.945.545
Ret oyu
1.594.761

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İnternet sayfasından alınan ve kronolojik olarak sıralanmış bu 23 farklı sayısal verinin yan yana yazılmasıyla aşağıdaki 163 basamaklı sayı elde edilmiştir. Bu sayı ise 11’e tam bölünmektedir.

23.11.1981 - 17.07.1982 - 30.07.1982-1/463 - 23.09.1982 - 24.09.1982 - 17.10.1982 - 1/397 - 18.10.1982 - 20.10.1982/17844 - 07.11.1982/2709 - 09.11.1982 - 17863 - 09.11.1982/444 - 20.722.602 - 82.913 - 18.718.115 - 18.600.313 - 117.802 - 16.945.545 - 1.594.761

2.311.198.117.071.982.300.719.821.463.230.919.822.409.198.217.101.982.139.718.101.982.201.019.821.784.407.111.982.270.909.111.982.178.630.911.198.244.420.722.602.829.131.871.811.518.600.313.117.802.169.455.451.594.761

Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan ve hâlen yürürlükte bulunan 1982 Anayasası’nın kabul edilme sürecine ilişkin tüm sayısal veriler şaşırtıcı bir kombinasyonla 11’e tam bölünen 163 basamaklı oldukça büyük bir sayıyı oluşturmuştur. Doğrusu seçimler gibi kişi iradesinin önemli bir tezahürü olarak kabul edilen ve sadece 1 oyluk farkın veya 1 günlük tarih değişikliğinin kolayca bozacağı bir kombinasyon oluşması ise 11 Sayısal Sitemi açısından önemli bir örnek olarak görülmektedir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Örnek Olay - 3 | Münevver Karabulut Cinayeti

Örnek Olay - 6 | Erdal Eren'in İdamı

Örnek Olay - 7 | Elazığ'da Meydana Gelen Trafik Kazası