Kayıtlar

Şubat, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Örnek Olay - 4 | 1982 Anayasası

Resim
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 23 Kasım 1981 tarihinde “Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu” üyelerinin seçimi ile başlayan ve halk oylaması sonuçlarının 09 Kasım 1982 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanması ile sona eren uzun bir süreç sonunda kabul edilmiştir. Aşağıda, bu sürece ait tüm sayısal verilerin aldığı bir tabloya yer verilmiştir.


Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu üyelerinin seçimi 23.11.1981 Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunun Anayasa'yı karara bağlaması 17.07.1982 Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunca 1/463 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının Danışma Meclisine sunulması 30.07.1982 Danışma Meclisi Genel Kurulunun Anayasa Tasarısını kabulü 23.09.1982 Danışma Meclisince kabul edilen Anayasa Tasarısının Milli Güvenlik Konseyine (MGK) sunulması 24.09.1982 Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonunca 1/397 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının MGK Başkanlığına sunulması 17.10.1982 Milli Güvenlik Konseyi tarafından Türkiye…